test

Het NWB Waterinnovatiefonds financiert innovatieve projecten van waterschappen die breed toepasbaar zijn en bijdragen aan de verduurzaming van Nederland.

De Nederlandse Waterschapsbank (NWB Bank) is oprichter van dit zelfstandige fonds.

Bekijk de video van de oprichting

Welke projecten komen in aanmerking?

Het NWB Waterinnovatiefonds richt zich op innovatieve en duurzame projecten van waterschappen. Je kunt dan denken aan innovaties op het gebied van klimaatadaptatie, klimaatmitigatie, circulaire economie, biodiversiteit, waterkwaliteit, waterveiligheid en de energietransitie. Veel van deze projecten komen moeilijk van de grond, omdat het lastig is om risicodragend vermogen te verkrijgen. Het NWB Waterinnovatiefonds is opgericht om deze projecten verder te helpen na de zogenoemde pilotfase.

Financiƫle informatie

Het NWB Waterinnovatiefonds verstrekt eigen of achtergesteld vermogen in de vorm van een lening. Het gaat altijd om cofinanciering: het fonds draagt maximaal 50% van het totaal benodigd risicodragend vermogen bij en minimaal 1/3e van het totaal benodigd risicodragend vermogen wordt door één of meerdere waterschappen ingebracht. De maximale financieringsbijdrage van het fonds bedraagt € 2 miljoen per aanvraag.

Hoe vraag je financiering aan?

Waterschappen kunnen een financieringsaanvraag indienen bij het fonds door een e-mail te sturen naar info@nwb-waterinnovatiefonds.nl. Vervolgens wordt een sjabloon toegestuurd dat volledig ingevuld en ondertekend door de dijkgraaf terug moet worden gestuurd. Na een eerste beoordeling of de aanvraag past binnen het doel van het fonds, wordt deze voorgelegd aan een Investment Committee dat de aanvraag inhoudelijk beoordeelt.

Bestuur NWB Waterinnovatiefonds

foto van Stefan Kuks

Stefan Kuks

Voorzitter

Watergraaf van Waterschap Vechtstromen

foto van Riksta Zwart

Riksta Zwart

Directeur Waterbedrijf Groningen

foto van Pieter Janssen

Pieter Janssen

Secretaris-directeur van het Hoogheemraadschap van Delfland

Investment Committee NWB Waterinnovatiefonds

foto van Joost Buntsma

Joost Buntsma

Voorzitter

directeur Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA)